Regulamin

Kupując u nas akceptujesz nasz regulamin oraz informacje zawarte w sklepie CHIPY.biz i towarzyszące im procedury. Dane Rejestrowe:

Firma: LBA Sp. z o.o. z siedzibą ul. Oświęcimska 119,41-707 Ruda Śląska, NIP: 954-271-49-24, REGON: 241777845

WARUNKI OGÓLNE

1. Wszystkie produkty/usługi oferowane przez CHIPY.biz są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych CHIPY.biz są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.

3. Do każdego zakupionego wystawiamy dowód sprzedaży paragon lub fakturę VAT.

4. W zależności od ustawień monitora Kupujących rzeczywisty kolor przedmiotów może różnić się od tych przedstawionych na zdjęciach.

5.CHIPY.biz zastrzega sobie możliwość zmian w produktach sprzedawanych na aukcjach związanych z polepszeniem, jakości produktów.

 

PŁATNOŚĆ

1. Za pobraniem - Płatność przy odbiorze przesyłki. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, CHIPY.biz zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności.

2. Przelewem – płatność na nasze konta bankowe podane na stronach sklepu CHIPY.biz w tytule wpłaty prosimy wpisać nazwę kupującego oraz numer zamówienia

3. Przez BlueMedia – płatność elektroniczna W przypadku niektórych rodzajów asortymentu, CHIPY.biz zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności.

 

WYSYŁKA

1. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej lub paczkomatami

2. Zamówienia złożone (opłacone) do godziny 11:00 danego dnia roboczego są realizowane od ręki tego samego dnia. Natomiast złożone po godzinie 11:00 realizowane zostają następnego dnia roboczego. W wyjątkowych przypadkach realizacja zamówienia może ulec wydłużeniu.

3. Termin otrzymania przesyłki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy. Zdeklarowany przez firmę kurierską czas dostawy to 1 dzień roboczy.

4. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu.

5. W przypadku nieodebrania przesyłki z winy Kupującego ponosi on koszty wysyłki.

6. Towary zakupione w kilku zamówieniach wysyłane są w jednej paczce do 30 kg.

7. Przed odebraniem przesyłki zawsze należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy odebrać przesyłkę i w obecności kuriera lub listonosza sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej z CHIPY.biz w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

 

REKLAMACJE

1. Zgodnie z prawem konsumenckim towary sprzedawane droga elektroniczną objęte są 24-miesięczną gwarancją. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 14 dni od daty doręczenia towaru. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu lub skontaktować się ze Sklepem w celu przysłania po towar kuriera (niektóre gwarancję są DOOR to DOOR) wraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym do pobrania poniżej oraz oryginałem paragonu lub kopią faktura Vat.

2. Oryginał paragonu lub kopia faktury są warunkiem rozpatrzenia reklamacji.

3. Przesyłki z reklamowanymi przedmiotami wysyłane na inny adres nie będą odbierane.

4. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

5. Reklamowany Towar musi zostać odesłany za pomocą Poczty Polskiej przesyłką pocztową ekonomiczną bez ubezpieczenia oraz bez naklejek ostrożnie. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

6. W przypadku uznania reklamacji przez CHIPY.biz, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, koszty dostawy ponosi CHIPY.biz. Koszt przesyłki reklamacyjnej do CHIPY.biz ponosi CHIPY.biz. Koszt odesłania towaru zwracany przez CHIPY.biz to najniższa cena przesyłki widniejąca przy zakupie towaru podlega zwrotowi. CHIPY.biz zwraca środki za koszt przesyłki poleconej ekonomicznej (bez kosztów ubezpieczeń i oznaczeń ostrożnie) wysłanej Pocztą Polską. Środki zwracane są na podane konto bankowe. W przypadku zwrotu środków finansowych za pośrednictwem Poczty Polskiej potrącany jest koszt przelewu.

7. W przypadku uznania reklamacji, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się ze zwrotem środków CHIPY.biz zwróci Klientowi równowartość ceny towaru na podane konto bankowe. W przypadku zwrotu środków finansowych za pośrednictwem Poczty Polskiej potrącany jest koszt przelewu.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub uszkodzenia powstałego z winy klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz kosztami wysyłek.

9. Na rozpatrzenie reklamacji CHIPY.biz ma 14 dni od momentu przyjęcia przesyłki z reklamowanym produktem. Termin w uzasadnionych przypadkach może ulec wydłużeniu.

 

ZWROT TOWARU ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Zgodnie z Ustawą z 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów" Klient będący osobą fizyczną dokonujący zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Klient powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz dokonać zwrotu towaru do CHIPY.biz na podany niżej adres wraz z formularzem zwrotu do pobrania poniżej, oświadczeniem oraz oryginałem paragonu lub kopią faktury VAT. Paragon lub kopia faktury są warunkiem rozpatrzenia zwrotu.

2. W przypadku zawarcia Umowy sprzedaży jako firma/przedsiębiorca prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległośd w ramach tzw. 14 dniowego zwrotu nie przysługuje. Ustawa z 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta Dz. U. Z 24 czerwca 2014 r. poz. 827 umożliwiająca odstąpienie od umowy zawartej na odległośd jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. W przypadku nieuzasadnionego zwrotu, kupujący będzie zobowiązany do pokrycia kosztów związanych z odesłaniem produktu do kupującego.

3. Zwracane towary muszą byd zwrócone w stanie niezmienionym odesłane wraz z wszystkimi dodatkowymi świadczeniami, jeżeli takie wystąpiły. W szczególności towar musi zostać zwrócony w oryginalnym nienaruszonym opakowaniu.

4. Przesyłki z reklamowanymi przedmiotami wysyłane na inny adres nie będą odbierane

5. W przypadku zwrotu towaru w stanie zmienionym, w tym zwrotu bez oryginalnego opakowania Sklep zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania.

6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej i w tym wypadku CHIPY.biz zastrzega sobie prawo do potrącenia środków.

7. Koszt odesłania towaru do przedsiębiorcy w sytuacji odstąpienia przez klienta od umowy zawartej na odległość ponosi konsument.

8. Konsumentowi odstępującemu od umowy, przysługuje zwrot kosztu wysyłki poniesionego przy zakupie towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej dostawy a najtańszym sposobem transportu

9. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 dni od rejestracji zwrotu towaru w systemie. O rejestracji zwrotu Klient poinformowany zostanie poprzez wiadomość e-mail.

 

INFORMACJE HANDLOWE

1)Kupujący wyraża zgodę na przesyłanie przez CHIPY.biz informacji handlowych, w tym materiałów promocyjnych, za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na podany przez niego adres email. Treść zgody: Wyrażam zgodę na otrzymywanie od LBA Sp. z o.o., informacji handlowych w rozumieniu art. 10 ust.2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144 poz. 1204) na podany przy rejestracji adres poczty elektronicznej. Jeżeli Kupujący chce zrezygnować z otrzymywania powyższych informacji prosimy o przesłanie rezygnacji droga mailową na adres kontakt@chipy.biz

2) Kupujący w momencie zakupu, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez CHIPY.biz.

 

GWARANCJA

1. Towary sprzedawane drogą elektroniczną objęte są 24 miesięczną gwarancją. (chyba że w opisie produktu jest ona dłuższa)

2. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 14dni od daty doręczenia towaru.

3. Dla wyświetlaczy LCD TFT i akumulatorów zamontowanych w urządzeniach gwarancja wynosi 6 miesięcy od daty zakupu.

4. Okres gwarancji na akcesoria dołączone do urządzenia (np. ładowarki, uchwyty, kable, piloty itp.) wynosi 6 miesięcy od daty sprzedaży.

5. Wady ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie nieprzekraczającym 30 dni roboczych od przyjęcia urządzenia fizycznie do serwisu. W przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy, termin powyższy może ulec przedłużeniu o kolejne 30 dni.

6. Usterka musi być zgłoszona do CHIPY.biz nie później niż 14 dni od jej zaistnienia.

7. Nabywca zobowiązany jest dostarczyć produkt w oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z użycia opakowania zastępczego ponosi nabywca.

8. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (reklamacji sprawnego urządzenia lub gdy uszkodzenie powstało z winy Klienta) zgłaszający reklamację zostanie obciążony kosztami ekspertyzy oraz wysyłek.

9. Gwarancja nie obejmuje:

  • jakiegokolwiek używania sprzętu wykraczającego poza opis zakresu jego pracy;
  • roszczeń z tytułu parametrów technicznych urządzenia, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
  • uszkodzeń powstałych z przyczyn zewnętrznych, np.: uszkodzeń mechanicznych, skutków zjawisk atmosferycznych, zanieczyszczeń, zalania, przepięć, itp.;
  • wadliwego działania nieautoryzowanego oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu.

10. W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta. Części użyte do wymiany mogą być innej marki o parametrach technicznych, co najmniej równoważnych.

11. Nabywca traci prawa gwarancyjne w przypadku zerwania plomb gwarancyjnych, tabliczki znamionowej z numerem seryjnym lub stwierdzenia przez serwis producenta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowy bądź konstrukcyjnych urządzenia.

12. Wszystkie baterie w urządzeniach elektronicznych sprzedawanych przez CHIPY.biz są wyłączone spod gwarancji. Firma zapewnia urządzenia do ładowania baterii w celu utrzymania ich w dobrym stanie. Tak jak we wszystkich urządzeniach bateryjnych rekomenduje się pełne ładowanie baterii przynajmniej raz na tydzień i przetrzymywanie baterii w temperaturze od 0 do 25ºC.

13. CHIPY.biz może uchylić się od dotrzymania terminowości usługi gwarancyjnej, jeżeli zaistnieją nieprzewidziane okoliczności o charakterze siły wyższej np.: klęska żywiołowa, niepokoje społeczne itp.

14. CHIPY.biz nie odpowiada za szkody i straty powstałe w wyniku niemożności korzystania z urządzenia będącego w naprawie.

15. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa Kupującego do domagania się zwrotu utraconych korzyści w związku z wadami urządzenia.

16. CHIPY.biz nie odpowiada za szkody powstałe w wyniku utraty danych na urządzeniu, informujemy również, że mapy przywracane będą zgodne ze stanem produkcyjnym.

17. Gwarancja niniejsza ma charakter uzupełniający w stosunku do uprawnień Nabywcy przysługujących wobec Sprzedawcy. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Nabywcy wynikających z niezgodności towaru z umową.

18. Stosunek prawny pomiędzy Nabywcą urządzenia i CHIPY.biz regulowany jest wyłącznie postanowieniami niniejszej gwarancji. Dalej idące roszczenia odszkodowawcze są wyłączone chyba, że wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

19. Instalacja nieoryginalnego oprogramowania jest równoznaczna z utratą gwarancji.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. CHIPY.biz nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.

2. CHIPY.biz nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm. ) oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 z 2000r. ,poz.271 z późn. zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl